Uppföranderöster

16.08.2014 00:48

Medborgarnas vallöfte: uppföranderöster

Medborgare lovar inför valet att flest röster skall ges till den politiker som uppför sig på ett sätt som visar prov på en rad utvalda förmågor och förutsättningar. Syftet är att öka det mänskliga utvecklingsindexet i landet då FNs undersökningar visat att Sverige endast ligger på tionde plats. ”Målet bör vara att hamna i topp” säger en medborgare.

Exempel på förmågor och förutsättningar som ger högt antal röster är: Amningsförmåga, specialpedagogisk utbildning, en årslön om högst 200 000 sek, klärvoajans samt homosexualitet. Gynnas med extra röster skall också den politiker som avstår från att ge uttryck för eventuell ohälsa eller missförhållanden eftersom detta skulle kunna sätta folket i en dålig dager och sänka resultaten för landet i FNs undersökningar.

”Det enda Sveriges regering är bra på är att skapa klyftor” skall en medborgare ha sagt. De nya uppföranderösterna antas råda bot på detta. När förmågor som t.ex. klärvoajans belönas med ett stort antal röster antas politikerna skärpa sig och börja förutse händelser så att de kan förebygga en negativ utveckling istället för att som idag överraskas av händelserna när de sker och därmed skapa kaos.

 

(Lycka till Jan Björklund!)

 

Jag vill poängtera att Kaosteknik inte är en politisk sida. Sidan drivs av mig som person och präglas av mina åsikter. Jag är av den bestämda åsikten att uppförandebetyg är negativt. Kriterier som "samarbetsförmåga, omtänksamhet och noggrannhet" är något som många barn med NPF har svårt att uppfylla på grund av sin funktionsnedsättning. Att införa betyg som en grupp barn inte kommer att kunna uppfylla på grund av sin funktionsnedsättning anser jag är diskriminering. Texten är ett sätt för mig att illustrera hur omöjligt och orättvist det blir för dessa barn om uppförandebetygen införs.

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se