Skolan är funktionsnedsatt

17.05.2014 19:54

Det här är Skolan. Han är funktionsnedsatt. Han har begränsad kunskap, begränsade förmågor och inte tillräckligt med resurser såsom pengar och personal. Han försöker ständigt bemästra en orimlig uppgift och är utsatt för hög belastning och stress varje dag. Han har ofta svårt att se våra NPF-barn ur ett helhetsperspektiv och ligga steget före. Han har så fullt upp med att försöka överleva dagen med alla händelser och intryck att han bara måste försöka lösa varje situation för sig. Hans begränsningar gör också att han inte alltid har förmågan att se sambanden och helheten även när han får lite utrymme för det. Han fastnar lätt i detaljer och fokuserar på varje enskild företeelse. Han gör oftast så gott han kan utifrån sin fömåga men han rör lätt upp starka känslor i oss. Vi blir arga och frustrerade, känner oss vanmäktiga och förtvivlade när han inte klarar av sådant som vi önskar och förväntar oss av honom. Det tar tid för Skolan med förändringar. Han behöver mycket tid och han behöver att vi tålmodigt står kvar och påminner honom om och om igen.

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se