Motivation

18.01.2014 17:36

När jag var barn och tonåring hade jag oerhört svårt att lära mig saker i skolan utan att kunna relatera dem till något verkligt användningsområde. Lärarna sade: "Det här är bra att kunna" men ingen kunde förklara för mig när, hur och var. "Det är bara att smälla i sig det" sade en del, men det gick bara inte. Som vuxen kom jag i kontakt med en Mini med Asperger syndrom. Hon var oerhört intresserad av U.S.A. och av barn. Hennes dröm var att åka till U.S.A. och jobba som aupair när hon blev stor. Hon hade lätt för att lära sig saker men kunde inte förstå vad hon skulle ha kunskaperna till. När hon inte förstod och inte var motiverad att lära sig blev hon blockerad. Hon förklarade för mig att hon brukade sitta på lektionerna och försöka komma på vad hon skulle ha kunskaperna till för att hon skulle kunna lära sig dem. Hon lyckades med engelskan, eftersom hon lätt kunde se kopplingen mellan att kunna engelska bra, och arbeta som aupair i U.S.A. Därför lärde hon sig engelska bättre än de andra ämnena. 

Jag tänkte att det borde vara ganska enkelt att sätta ihop en kort motivering till varje ämne hon hade i skolan, som förklarade hur detta ämne kunde kopplas till ett arbete som aupair i U.S.A. Så jag gjorde detta.

Motiveringen för Idrott var t.ex. att om man har bra kondition orkar man springa och leka med barnen. Och att expempelvis bollsporter är ett utmärkt sätt att skapa kontakt med barnen och umgås, trots språk och kulturskillnader.

Motiveringen för matematik var t.ex. att det är viktigt att kunna räkna ut valuta, lön och andra inkomster och utgifter när man arbetar i utlandet. Och att man också kan hjälpa barnen med läxorna bättre.

Motiveringen för svenska var t.ex. att om man är bra på grammatik är det mycket lättare att lära sig ett annat språk - t.ex. engelska. Och engelska är ju viktigt att kunna om man skall arbeta i U.S.A.

Motiveringen för musik var t.ex. att om man har lite koll på musik kan man sjunga och spela med barnen, vilket brukar vara uppskattat. Och kunskaper i estetiska ämnen brukar vara efterfrågat när man skall arbeta med barn. Det kan göra det lättare att få jobb.

På det här sättet kopplade jag varje skolämne till något som både var verkligt, konkret och hade med Minis intresse att göra. Vissa ämnen kanske fortfarande kändes lite trögare och motigare än andra, men det blev i alla fall begripligt.

Personer med neuropsykiatriska diagnoser som autismspektrumtillstånd, adhd, add m.m. har ofta extra svårt att göra sådant som de inte är motiverade till. Men faktum är att det kan vara svårt nog även utan en sådan diagnos att hitta motivation och kraft att lära sig nya saker. Det är sunt att vara kritisk till den information och kunskap vi matas med och fråga "varför skall jag kunna detta? vad behöver jag kunskapen till?"Jag hade säkert haft lättare att ta till mig kunskaperna i skolan när jag var barn och tonåring ifall jag hade fått hjälp med att se hur jag skulle kunna använda mig av dem senare i livet, i ett sammanhang som kändes viktigt, intressant och relevant för just mig, just då.

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se