Idrott och ohälsa

20.08.2014 21:25

Majoriteten av riksdagspartierna är eniga om mer idrott i skolan. Motiveringen är bland andra att barn i dag är för stillasittande och att också studieresultaten ökar ifall barnen rör på sig mer. 

För många barn är idrotten ett laddat ämne. Barn som är mobbade kan bli extra utsatta på idrottslektionerna och i omklädningsrummet före och efter lektionen. Det är också vanligt att barn med NPF har det tufft på idrottslektionerna när det är många människor i rörelser, höga ljud och snabba sociala samspel. Även omklädningssituationerna kan vara svåra för många av barnen med NPF. Fortfarande är det många idrottslektioner som till stor del består utav bollsporter, konditionstester och tävlingsmoment. Många föräldrar kämpar för att deras barn med NPF skall få delta på idrotten utifrån sina förutsättningar och många barn med NPF vägrar vara med.


Att det är bra att röra på sig är det nog inte många som säger emot. Men ämnet idrott och hälsa behöver ses över utifrån många aspekter. Mobbing och barn med särskilda behov är några av dessa. Jag tror att alla barn skulle gynnas av att ämnet blev mer varierat och mångfacetterat med mindre fokus på idrott och större fokus på rörelse i ett bredare perspektiv. Även kopplingen mellan mental och fysisk hälsa och till exempel stress skulle kunna läggas större fokus på. Rörelse är så mycket mer än idrott. Redan namnet idrott och hälsa avgränsar ämnet en hel del. Varför inte rörelse och hälsa?


Att öka antalet idrottstimmar på schemat innan man har sett över och förändrat ämnet och förutsättningarna omkring det – till exempel i omklädningssituationerna – är att öka de utsatta barnens utsatthet. Detta skulle man aldrig acceptera i ett annat sammanhang. Ifall man till exempel hade ett flygbolag med stort antal flygolyckor och en otillräcklig säkerhet skulle man inte få dubbla antalet flighter innan man sett över säkerheten. Ifall man enbart hade flytvästar till tio barn skulle man inte skicka ut tjugo i båten för att det är bra för barn med friluftsaktiviteter. En rejäl förändring av ämnet idrott och hälsa behövs. Med större insyn, högre krav på innehåll och anpassning och trygga förutsättningar innan och efter lektionerna är det rimligt att utöka antalet timmar. Innan dess är det inte idrott och hälsa. Det är idrott och ohälsa.

Läs om riksdagspartiernas åsikter kring idrotten i skolan här

Läs om Friends rapport 2014 om mobbing här

Hitta länkar till forskning om mobbing här 

Ovanstående text och bild har skickats till samtliga partier i riksdagen 2014-08-20

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se