Ett funktionshindrande hjälpmedel

02.11.2013 13:38

Lisa Vene är under utbildning till arbetsmiljöingenjör. Hon uppmärksammade mig på en osynlig funktionsnedsättning som kan bli extra komplicerad i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många hjälpmedel för personer med neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar bygger på färger. Till exempel har många scheman färger på dagarna och flera olika tidshjälpmedel har färger som symbol för olika antal minuter. Färgerna är tänkta att vara till stöd för användaren. Om man är färgblind uppfattar man färger annorlunda än andra. Det vanligaste är att man har svårigheter att skilja på rött och grönt. När röda och gröna färger är intill varandra blir det extra svårt för den färgblinde.

Enligt dagarnas färger är måndag grön och söndag röd. I vår del av världen börjar veckan med måndag och slutar med söndag. Det innebär att den röda och den gröna färgen är långt ifrån varandra. Men i U.S.A. till exempel börjar veckan med söndag. Det innebär att den röda och den gröna dagen kommer att ligga alldeles intill varandra. För en person som har både autism och färgblindhet kan det kognitiva hjälpmedlet innehålla ett försvårande moment. Hjälpmedlet blir funktionshindrande.

Hur många personer finns det då som har både neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och färgblindhet? Jag har inte kunnat hitta någon forskning på detta. C:a 7-8 % av befolkningen beräknas vara färgblinda. 7% beräknas vara män och mindre än 1%  kvinnor. C:a 0,6% av befolkningen beräknas ha någon form av autismspektrumtillstånd. C:a 0,48% beräknas vara pojkar och c:a 0,12% flickor. (Vill poängtera att det finns forskning som styrker att flickor är svårare att diagnostisera och att det faktum att fler pojkar än flickor får diagnosen påverkas av detta! - Min anmärkning på dessa siffror efter en läsares riktiga och viktiga uppmärksammande) Med detta kan man anta att det finns ett antal personer som har båda dessa funktionsnedsättningar. Eftersom det är övervägande pojkar som är färgblinda och också övervägande pojkar som diagnostiseras med autismspektrumtillstånd kan man anta att antalet färgblinda inte är färre hos personer med autism än hos övriga befolkningen. Detta är förstås bara mina antaganden. Men det är en viktig aspekt att ha i åtanke när vi använder oss av färger som stöd.

Kombinationen autism och färgblindhet är ett intressant område tycker jag, eftersom båda är osynliga funktionsnedsättningar som består i att personen uppfattar saker i sin omvärld annorlunda. De är också båda funktionsnedsättningar som ofta upptäcks först lite senare i barndomen och där fler pojkar än flickor diagnostiseras. Även det faktum att personer med autism ofta är visuella och också ljuskänsliga är intressant i sammanhanget. Vill du läsa mer? Läs boken Syn och belysning i arbetslivet av Per Nylén. Du hittar den här: http://www.adlibris.com/se/bok/syn-och-belysning-i-arbetslivet-9789173651486

Källor:

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Generella_sidor/faq/category_a/index.html

http://www.medocular.se/Ogonfakta/Tester/Fargblindhet/

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se