Rutprat

Vi människor har skapat sociala regler, normer och koder för att lättare kunna navigera.

Ju mindre vi känner människorna vi interagerar med - desto viktigare blir dessa regler. Vi använder oss av dem som ett slags socialt rutnät som vi lägger över sammanhanget så att vi kan förhålla oss till varandra trots att vi inte kan varandra utan och innan. Vi blir trygga av det här rutnätet och genom att vi har det kan vi, om vi vill, lära känna varandra närmre och närmre. Allt eftersom vi bekantar oss med varandra bättre kan vi också släppa rutnätet mer och mer. När vi känner varandra väldigt väl, som till exempel i en familj, är rutnätet inte längre lika viktigt.


Vi gör med de sociala situationerna som vi gör med en obekant terräng. Vi lägger ett rutnät över kartan så att vi kan lokalisera oss och hitta rätt trots att vi inte varit där förut. När vi väl kan området, dess vägar och stigar, kullar och vattendrag, behöver vi inte rutnätet i lika hög grad. När vi är så väl bekanta med området att vi till och med vet det bästa svampstället, var solen brukar titta fram i en glänta, och var man skall passa sig för sank mark - ja då har vi lagt undan kartan för länge sedan.

Mini har autism. Man säger att hon har svårt med det sociala. Men vad innebär det?

Mini känner tydligt av sinnesstämningar, är omtänksam och uppriktigt intresserad av vad den andra människan tycker och tänker. Hon är ärlig och tolkar det andra säger bokstavligt.

Hon lär känna sin sociala terräng genom att utforska sten efter sten, vattendrag efter vattendrag. Men det är svårt att se stenarna när det är så mycket rutor på dem. Det går liksom inte att urskilja riktigt vad som är sankmark och vad som är stig när det är så förbaskat rutigt överallt! Rutorna tar över och Mini blir helt yr i huvudet.

I det sociala sammanhanget är alla rutiga. De rör sig rutigt och pratar rutigt. Det är rätt obegripligt och Mini tolkar fel, svarar fel och gör fel. Hon trampar rätt ner i bäcken och blir blöt upp till knäna. Om någon bara kunde ta bort alla förbaskade rutor så hon kunde SE folk! -Se vilka de är, vad de tycker om, vad de vill och hur de känner sig…

 
 

 

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se