Reglage

Det händer att Kaostekniskt arbete förväxlas med begreppet Curling.
 
Kaostekniskt arbete handlar i mångt och mycket om att manuellt reglera sådant som annars till större delen regleras automatiskt. För den utomstående kan detta se ut som ett överflödigt daltande ifall man inte förstår själva grundfunktionerna hos barnet.
 
Polarn är så kallat NT (NeuroTypisk). Hon har inte NPF. Polarn har utvecklat ett internt, automatiskt regleringssystem som inte blir överhettat om det inte utsätts för något extremt. Systemet omfattar känslor, sinnesintryck, informationshantering m.m. Eftersom allt regleras automatiskt behöver inte föräldrarna göra så mycket på den fronten. Det är ett användarvänligt system som inte kräver så mycket förkunskaper och det går att köra utan extrapersonal. Det är bara att "klicka och dra".
 
Mini har NPF. Hon har inte detta interna, automatiska regleringssystem. Det innebär att allting måste skötas manuellt och externt. Reglagen måste alltså styra omgivningen eftersom det inte finns något internt system som skyddar Mini mot överhettning. Föräldrarna måste hålla koll på reglagen och anpassa dem efter varje situation. Detta är ett avancerat system som kräver mycket förkunskaper och dygnet-rynt-bemanning. Extrapersonal krävs - åtminstone i någon omfattning. Här krävs kunskaper i avancerad html-kod.
 
Den som tror att Minis system kan manövreras genom att “klicka och dra” kommer att ställa till det rätt rejält. Är man inte beredd att själv lära sig knacka html-kod får man helt enkelt nöja sig med att respektera de som kan.
 

Den som tolkar det manuella reglerandet som curling tror man att föräldrarna manuellt reglerar omgivningen åt ett barn som redan har interna reglage. Man befarar att det interna reglaget aldrig behöver göra någonting utan blir överflödigt och i värsta fall slutar fungera. Förstår man att Mini inte har några interna reglage blir bilden en helt annan. Då blir föräldrarnas reglerande av omgivningen livsnödvändigt. Det blir Kaosteknik.

 

 

 
 

 

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se