Reaktioner

Ibland händer det att vi letar febrilt efter orsaken till ett visst problemskapande beteende men inte lyckas koppla det till någonting alls. Då kan det vara bra att ställa sig frågan ifall beteendet kan vara en efterreaktion. Jag har tidigare beskrivit hur det kan komma sig att reaktioner kan komma i efterskott, till exempel först när Mini kommit hem ifrån skolan. Men reaktioner kan komma långt senare än samma eftermiddag. Det knepiga är att ju längre tid det gått sedan händelsen, eller händelserna som beteendet är en reaktion på - desto mer utsuddad och ihopmixad är reaktionen. Vi som skall försöka förstå blir inte bara förvirrade av fördröjningen utan också utav att reaktionen sträcker sig över lång tid och blandas samman med annat. 
 
Här följer några exempel:
Max gör fel när han ritar. Han exploderar genast och river sönder pappret.
Mini har vikarie i skolan. Hon klarar det till synes bra men får ett utbrott när hon kommit hem och skriker att morsan är dum i huvudet.
Mellas klass har bytt hemklassrum. Det verkar gå jättebra för Mella med förändringen men efter två månader börjar hon plötsligt hoppa ut genom fönstret på lektionerna och svära åt sin lärare. Mella har tidigare gjort liknande saker men det var långt innan flytten.
 
Max lärare har inte svårt att koppla samman utbrottet med ritandet. 
Minis lärare uppfattar det som att Mini klarar vikariesituationer bra medan Morsan går hemma och funderar på vad hon gjort för fel. Tillslut kanske Morsan kommer underfund med att Mini haft vikarie och att det är detta som utlöst utbrottet hemma. Förhoppningsvis har Minis lärare och Morsan god kontakt och pratar om detta så att läraren förstår och kan hjälpa Mini mer nästa gång det är vikarie.
Mellas lärare funderar mycket på vad det är som gör att Mella plötsligt börjat hoppa ut genom fönstret och svära igen. De har flera hypoteser om vad problemet kan vara men ingenting tycks vara rätt. Det tar ett bra tag innan de prövar idén att det kan vara en efterreaktion på flytten.
 
Det är inte alltid det går att förebygga händelser som skapar oro. Det är inte heller alltid som det på ett enkelt sätt hitta lösningar när reaktionerna kommer. Vissa saker händer i livet som inte går att påverka och ofta är det enda vi kan göra att finnas, bekräfta och underlätta när barnet reagerar. Men det kan hjälpa oss att vara medvetna om hur reaktioner kan fungera. Om inte annat är det lättare för oss då att tidigare fokusera på att finnas för barnet i stället för att leta efter orsaker och åtgärder som inte alls har med saken att göra.
 
Nedan har jag skapat en exempelbild över olika reaktioner på en händelse. Den ljusnande färgen på symbolen för reaktionen visualiserar hur reaktionen "späds ut och sprider sig likt en droppe vattenfärg som flyter ut över pappret.
För enkelhetens skull har jag visat tiden i form av måndag till fredag, vecka 2, 3 och 4 samt fortsättningsvis månaderna februari till juni. Detta för att tydliggöra hur reaktioner på en händelse exempelvis kan starta direkt i anslutning till händelsen, senare samma dag, några dagar senare, några veckor, eller flera månader senare.
 

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se