Ickehändelser

Utebliven information är en "ickehändelse". Det är svårt att förstå att något som inte hänt påverkar en. Svårt - för Mini själv och ibland även för hennes omgivning... Vi söker oftast efter en orsak till reaktioner. Men lika ofta som något har hänt är det faktiskt något som inte har hänt. Det kanske inte alls är det faktum att det är vikarie i skolan som är det största problemet utan att Mini inte fått veta det i god tid.
Ofta är det svårt för Mini att själv förstå sina reaktioner när det är en ickehändelse som är orsaken till dem. Och därför kan det också vara extra knepigt att hjälpa Mini att förstå hur viktigt det är för henne att vissa saker sker.  Hon ser inte alltid kopplingen mellan att bli förberedd och känna sig lugn, mellan att inte bli förberedd och känna sig upprörd. Kanske håller hon på med något annat just när vi vill förbereda henne och hon känner sig ointresserad av det vi har att säga. Vi måste lita på vår kunskap och erfarenhet av tidigare situationer med Mini så att vi gör det som är bra för henne ävenom hon själv verkar tycka att hon klarar sig utan det just då. 
 

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se