Ekoagera

En del barn med autism har ekotal. De upprepar sådant de hört – nyligen eller för länge sedan – ofta med exakt samma betoning och tonfall utan att egentligen förstå innebörden eller sammanhanget i det de säger. Det är stor skillnad på ekotal och talat språk. Och även den som har ett talat språk kan ha bristande språkförståelse.


Mini kopierar beteenden och handlingar. Hon tar efter stil, intressen, uttryck och gester från personer hon antingen ser upp till eller bara umgås med. De flesta äldre barn och tonåringar gör på det här sättet. De har likadana kläder, lyssnar på samma musik och använder samma uttryck som varandra, eller som idolerna. Vad är då skillnaden mellan Mini och dem?
Mini har svårt att skilja ut vilken information som är bärande. Det innebär att hon också har svårt att skilja ut vad som är osynliga regler och inte. Hon vet om att sådana finns, men hon har svårt att avgöra vilka delar som är rimliga att ta efter och vilka som är rimliga att strunta i.


Om flera barn har stickad tröja på sig i klassrummet en dag antar Mini att det är en osynlig regel att man skall ha det. Polarn kanske nöjer sig med att hålla koll på vilken sorts kläder som är inne och inte och ser till att ha på sig något av det som är modernt.


Om det är populärt att åka till ett visst café och en bloggare har skrivit om sitt besök där vill Polarn gärna åka dit och fika. Det känns speciellt och coolt att fika på det där populära caféet och lite extra häftigt när bloggaren varit där. Mini vill också åka dit. Hon måste åka från samma hållplats som bloggaren åkte, helst med samma linje också. Och hon beställer samma sak som bloggaren gjorde – även om hon inte tycker om det. När det inte går att skilja ut vilka delar som är viktiga och inte gör man säkrast i att täcka upp genom att göra allting lika och inte välja bort någonting alls.


När Mini inte orkar hänga med kompisarna en eftermiddag går kompisarna och köper en glass. Nästa gång Mini väljer att stanna hemma går kompisarna hem till någon av de andra i stället. Det här gör Mini upprörd. Hon hävdar att det är en osynlig regel att man går och köper glass när någon inte vill vara med längre.


Det är många som blir förvånade när de får veta att Mini har autism. De ser att hon är ”som alla andra” och det faktum att hon tar efter andra människor ser de som social kompetens och åldersadekvat. Möter man en person med ekotal som säger: ”Det är vackert väder idag eller hur?” uppfattar man kanske personen som socialt kompetent med förmåga till småprat. Pratar man med en person med talat språk men bristande språkförståelse kan man säkert föra en diskussion ett bra tag innan man upptäcker att personen i fråga inte riktigt har koll på de ofta rätt avancerade uttryck som används. Samma sak är det med Mini och hennes beteende. Det är först efter en tid man upptäcker att förståelsen för sociala koder, sammanhang och osynliga regler är en sak och ekohandlingar en annan.
 

De flesta barn lär sig genom att härma. De ser hur ett annat barn klättrar upp på gungan och går därefter dit och försöker göra likadant själva. När barnet inte vet hur det skall göra något går det att visa hur man kan göra. Mini har aldrig lärt sig något genom att härma. Att ”visa hur man gör” har aldrig fungerat. Hur går det här ihop med att hon är så skicklig på att kopiera människors beteenden och handlingar? Är det inte just så att hon härmar?

 

Att ta på sig en likadan tröja, åka till samma hållplats, beställa samma fika och gå och köpa en glass varje gång någon avviker från gänget är något man kan upprepa rakt av. Att lära sig något nytt genom att först titta hur någon annan gör och sedan översätta det man sett till en kunskap om hur man själv skall gå till väga är en helt annan. Det är ungefär som skillnaden mellan att upprepa en mening som: ”Igår var det mestadels regnigt men i dag är det strålande sol” och att höra någon säga meningen och sedan återberätta det som sagts med egna ord: ”Det är bättre väder idag än det var igår”. Det senare kräver språkförståelse, förmågan att skilja ut den bärande informationen och att själv skapa sin egen formulering. Mini har alltså bristande beteendeförståelse. Hon ekoagerar.

 

 

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se