Diagnoskakor

Det är med diagnoskriterier och människor som det är med recept och kakor:


Det skall vara vissa utvalda ingredienser i en viss specifik mängd för att få kallas sockerkaka eller chokladmuffins. Men när kakan väl är klar är det hyfsat svårt att skilja ut ägget från resten.


Diagnoskriterierna talar om vilka specifika egenskaper och i vilken utsträckning de skall finnas hos en person för att en viss diagnos skall ställas. Men att försöka urskilja hur vart och ett av dessa kriterier visar sig hos personen i fråga är inte det lättaste. I det dagliga livet är varje situation komplex och påverkas av situation, humör, miljö, andra inblandade personer mm. Dessutom samspelar personens alla förmågor och begränsningar i varje liten situation.
Utöver detta överlappar till och med själva diagnoserna varandra. Många kriterier finns med i flera olika diagnoser, precis som att det finns ganska många olika sorters kakor som innehåller ägg. Det är bra att veta vad kakan innehåller – men smakupplevelsen gör sig bäst blandad.
Därför – så länge som vi inte arbetar med att diagnostisera människor och är tvungna att försöka sortera och definiera vissa drag – kan det vara bra att bara förhålla sig till NPF och människor som kakor: Helheter helt enkelt.


 

 

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se