Anpassningar - när behövs de?

Det är vanligt att tillvaron anpassas för ett barn med NPF. Det är också vanligt att anpassningarna tas bort när barnet fungerar bra i sin tillvaro. Då är det vanligt att det havererar. Det gör att anpassningarna återinförs – tills det fungerar bra så att de kan tas bort igen…

Anpassningarna kanske är att barnet blir befriad från läxor, har extra stöd, får tidshjälpmedel eller schema, förbereds på händelser eller får specialkost. Motiveringen till att anpassningarna inte längre görs kan till exempel låta såhär:

”Nu klarar han ju skolarbetet så bra”.

”Hon är såpass stabil och lugn nu”.

”Han har mycket lättare att vara flexibel nu och klarar påfrestningar mycket bättre än tidigare”.

Att själva orsaken till stabiliteten, lugnet och den ökade flexibiliteten ofta är just anpassningarna är något som lätt faller bort.

Hur skulle det vara om vi gjorde likadant i andra situationer?
”Nu flyter trafiken på så bra så nu behövs inte trafikljusen längre”.

”Sen du fick glasögonen kan du ju se jättebra så du kan nog sluta med dem nu”.

”Eftersom brandkåren hade fått elden under kontroll avslutades släckningsarbetet”.

Barnet med NPF får ofta hantera en övermäktig belastning och havererar därför gång på gång. Hur kommer det sig att det är så svårt att se sambandet? Är en flotte för tungt lastad sjunker den. Det hjälper inte att ta bort lasten, ösa bort vattnet och börja om från början igen. Lasten väger inte mindre andra, tredje eller fjärde gången. Med tiden förändras kanske både förutsättningarna och barnet självt. Vi som gör anpassningarna behöver vara lyhörda och flexibla. Att hitta jämvikt är en konst som kräver vaksamhet och precision. Själva pendlandet mellan balans och obalans är också påfrestande. Vi behöver justera anpassningarna allteftersom – inte låta barnet pendla mellan plattformar och fritt fall.


Ovanstående text och bild har skickats som ett öppet brev till Jan Björklund 2014-03-23

Publicerades I Göteborgsposten under Fria ord 2014-04-04

Publiceras i Lärarnas tidning inom kort.

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se