Blogg

25.09.2013 10:38

Tack alla ni som läser, delar, kommenterar, kopierar, skriver ut, skriver av, visar, använder min text och mina illustrationer om SOLEN! Det är definitivt rätt att kalla denna text för "En solskenshistoria". Så många av er föräldrar har skrivit till mig via olika forum, gästboken här, facebook, mail o.s.v. att ni använder texten i kommunikationen med skola, fritidsaktiviteter och anhöriga. Personal har berättat att ni använder den som diskussionsunderlag, i kommunikation med chefer och kolleger. Behandlare har berättat att ni använder den på liknande vis. Jag är överväldigad!!!!!!!!!!!!!!!!

När jag skrev den här texten var det med ett enda syfte: Att få min dotters skola att överhuvudtaget begripa varför de skulle ta till sig den andra information jag hade skrivit - nämligen den om vilka specifika åtgärder hon behöver inom varje ämne, i varje situation i skolan. Jag har ännu inte ens hunnit använda den själv! Jag hoppas så innerligt att ni når fram - med eller utan min text - till de som ni behöver nå fram till!

Värme,

Kaosteknikern.

24.09.2013 16:56

Jag tycker att det är underligt att det finns så begränsat med kognitiva hjälpmedel. Vi som har att göra med personer med NPF utvecklar oftast egna små vardagshjälpmedel hela tiden. Många av dem är fantastiskt bra men kommer aldrig särskilt många användare till nytta eftersom det är en så invecklad och dyr process att mönsterskydda/ta patent och få ut i produktion. Vi tvingas uppfinna hjulet gång på gång, var och en på sitt håll.

Nyligen var jag i kontakt med en arbetsterapeut angående ett hjälpmedel till en Mini som behöver påminnelser om vardagshändelser, medicin, att inte glömma att ta med saker etc. De kognitiva hjälpmedel som finns att tillgå är antingen en klocka som piper, men inte vibrerar vid påminnelse eller en som vibrerar men inte talar om vad den påminner om. Alternativet är en lös, större dosa som inte går att sätta på sig, utan bärs exempelvis om halsen, eller en talande klocka för synskadade. Jag ser flera problem med dessa hjälpmedel: En klocka som enbart piper är inte till mycket hjälp eftersom man ofta vistas i miljöer med störande ljud. Det är lätt att missa pipet. Många personer med kognitiva funktionsnedsättningar har också nedsatt hörsel... En klocka som vibrerar är bättre. Men om klockan vibrerar utan att visa vad det är den påminner om är det enligt mig ett mycket tvivelaktigt kognitivt hjälpmedel. Tänk dig att klockan vibrerar tio gånger på en dag och personen som har svårt att minnas saker måste själv hålla reda på vad det är hen skall komma ihåg varenda gång...  En lös dosa är lätt att glömma och den kan också vara i vägen när man rör sig. Särskilt för den som är känslig. En klocka som talar kan vara svår att höra för personer med nedsatt hörsel, och också störa i tysta miljöer som t.ex. i ett klassrum under pågående lektion.

Jag frågade arbetsterapeuten hur andra Morsor gör, som har en Mini med dessa behov. Svaret var att Minisarna brukar använda sina mobiltelefoner. Okej. Följdfråga: Hur gör de för att dessa Minisar skall hålla reda på sina mobiltelefoner? Min erfarenhet är nämligen att mobilen ligger i väskan, i skåpet, under mattan, på bussen, på fotbollsplanen, i en ficka på byxorna i tvättmaskinen o.s.v. Svaret: "Jaaa...nä...jag vet inte....mobilen är nog det enda de faktiskt brukar ha koll på". Okej. Så det finns alltså egentligen inga fungerande hjälpmedel för den här gruppen. Alltihop bygger på mobiltelefonindustrin och ett antagande om att de har koll på var de har sina mobiltelefoner. Min lösning blev en så kallad smart klocka - en klocka som via bluetooth visar de påminnelser som programmerats i mobiltelefonen. Den smarta klockan vibrerar lätt mot armen OCH visar vad den påminner om. Den fungerar dock inte utan att mobilen är i närheten. Ytterligare ett problem. Mobilen måste alltså ändå hållas koll på. Till stor hjälp är då att den smarta klockan i alla fall vibrerar, piper och varnar när användaren kommer för långt bort från sin mobil. Något bättre än detta kan jag inte komma upp med just nu. Men det är märkligt att mobiltillverkarna är de som lyckas komma upp med det bästa kognitiva hjälpmedlet. Borde inte hjälpmedelstillverkarna ha kunnat komma upp med något som är åtminstone likvärdigt?  

En av mina senaste förfrågningar är ifall det finns en klocka som tydligt visar skillnad på dag och natt. Svaret är ja. Ja, MEN.... Antingen är det en hjälpmedelsklocka som visar svart på natten, blått på dagen och grönt på kvällen, alldeles för otydligt för personen som behöver klockan. Eller så är det väckarklockor med barnmotiv, varav den tydligaste överhuvudtaget inte ens går att beställa i Sverige. Personen som skall använda klockan är vuxen och har ett motstånd mot hjälpmedel, vilket gör att klockan måste se vuxen ut, och helst vara lite cool. Jag har antagit utmaningen.

21.09.2013 18:33

Min nya blogg lanseras idag. Om du fokuserar på den ska jag försöka att hålla dig uppdaterad. Du kan läsa nya inlägg i denna blogg via RSS feed.

<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Kontakt

Välkommen med ditt mail! info@kaosteknik.se